Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Χημ.Μηχανικοί Ε.Μ.Π.: Όχι στην αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών!

Κάτω τα χέρια από τα πτυχία και τα εργασιακά μας δικαιώματα

Εδώ και αρκετά χρόνια ο κοσμήτορας και τα μέλη ΔΕΠ έχουν ανοίξει μια συζήτηση γύρω από την αλλαγή του προγράμματος σπουδών της σχολής μας. Ενώ αυτό γίνεται τόσο καιρό, ξαφνικά άρον-άρον, δύο εβδομάδες πριν τις διακοπές του Πάσχα, η κοσμητεία αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτήν την αλλαγή, χωρίς να ρωτήσει αυτούς που άμεσα επηρεάζει η αλλαγή αυτή, δηλαδή τους φοιτητές.
Καταρχάς, το πτυχίο με τη μορφή που έχει σήμερα