Επικοινωνία

Καθημερινά στις σχολές που παρεμβαίνουμε και ηλεκτρονικά: 

Για Αθήνα: sspathina@gmail.com
Για Θεσσαλονίκη: ssp.thess@gmail.com
Για Αλεξανδρούπολη: ssp.aleks@gmail.com 
Για Ιωάννινα: ssp.ioannina@gmail.com