Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΣΣΠ
Αθήνα


ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΑΣΠ
465(291)
44,29
3
ΠΚΣ
257(329)
24,48
2
ΔΑΠ
179(220)
17,05
1
Ναυπηγοί (ανεξάρτητοι)
73(73)
6,95
1
ΕΑΑΚ
38(37)
3,62
-
ΑΡΕΝ
27(34)
2,57
-
ΣΣΠ
3(-)
0,29
-
Λευκά
8(4)


ΣΥΝΟΛΟ
1050(988)
Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΕΑΑΚ
141(142)
38,74
4
ΠΑΣΠ
136(165)
37,36
3
ΠΚΣ
58(58)
15,93
2
ΑΡΕΝ
14(12)
3,85
-
ΣΣΠ
5(-)
1,37
-
Λευκά
10(4)


ΣΥΝΟΛΟ
364(415)Θεσσαλονίκη

Πληροφορική
Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΣΣΠ
46(22)
53,48
4
ΠΚΣ
20(20)
23,25
1
ΕΑΑΚ
8(14)
9,3
1
ΔΑΠ
8(14)
9,3
1
Λευκά
4(2)


ΣΥΝΟΛΟ
86(74)Φυσικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
73(78)
28,63
3
ΔΑΠ
44(56)
16,86
1
ΣΣΠ
41(35)
16,07
1
ΕΑΑΚ
31(38)
12,16
1
ΠΑΣΠ
0(39)
-
-
ΑΠΦ(πρωην ΠΑΣΠ)
28(-)
10,98
1

Αγ.Κινησεις
17(24)
6,66
1
ΑΡΕΝ
16(13)
6,27
1
Λευκα
6(8)


ΣΥΝΟΛΟ
255(289)
Χημικοί-Μηχανικοί

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
72(70)
43,37
4
Αποχημ
45(30)
27,10
3
ΠΚΣ
21(22)
12,65
1
ΣΣΠ
19(14)
11,44
1
Λευκά
9(6)
5,42
-
ΣΥΝΟΛΟ
166(142)

-


Ηλεκτρολόγοι -Μηχανικοί

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΕΑΑΚ
138(118)
27,38
3
ΔΑΠ
134(102)
26,59
3
ΠΚΣ
129(133)
25,60
2
ΑΡΕΝ
47(23)
9,33
1
Αγ. Κινήσεις
17(-)
3,37
-
ΣΣΠ
5(9)
0,99
-
Λευκά
34(17)

-
ΣΥΝΟΛΟ
504(142)

-


Αγγλικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
75(115)
41,43

ΠΚΣ
43(28)
23,75

ΕΑΑΚ
28(0)
15,46

ΑΡΕΝ
16(26)
8,83
-
Αγ. Κινήσεις
11(-)
6,08

ΣΣΠ
6(45)
3,31
-
ΠΑΣΠ
0(8)
0
-

Λευκα
9(6)
4,97

ΣΥΝΟΛΟ
181(222)Μαθηματικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
102(100)
36,69
3
ΠΚΣ
77(55)
27,70
3
ΕΑΑΚ
48(37)
13,26
2
Ανεξάρτητοι (Δεξιά)
25(40)
8,99
1
ΑΡΕΝ
12(15)
4,32
-
Αγ κιν
11(15)
3,96
-

ΣΣΠ
1(-)
0,36

Λευκα
2(3)


ΣΥΝΟΛΟ
278(279)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
1611(1599)
61,42
7
ΠΑΣΠ
321(447)
12,24
1
ΕΑΑΚ
264(191)
10,06
1
ΠΚΣ
220(203)
8,39
1
ΑΡΕΝ
130(110)
4,96
1
ΣΣΠ
24(16)
0,91
-

Λευκα
53(41)


ΣΥΝΟΛΟ
2623(2607)Αλεξανδρούπολη

Ιατρική

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
147(195)
46,52
4
ΕΑΑΚ
85(118)
26,9
3
ΠΚΣ
53(52)
16,77
2
ΣΣΠ
13(7)
4,11
-
Αγ. Κινήσεις
8(16)
2,53
-
Λευκα
10(13)


ΣΥΝΟΛΟ
316(423)Ιωάννινα

Ιστορικό - Αρχαιολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΑΣΠ
123(143)
40,59
3
ΠΚΣ
83(93)
27,39
2
ΔΑΠ
46(96)
15,18
1
ΕΑΑΚ
22(30)
7,26
1
ΣΣΠ
13(4)
4,29
-
Αγ. Κινήσεις
12(12)
3,96
-
Λευκά
4


ΣΥΝΟΛΟ
303(382)Μαθηματικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
122(174)
58,37
4
ΠΚΣ
58(52)
27,75
2
Αγ. Κινήσεις
15(23)
7,18
1
ΕΑΑΚ
8(6)
3,83
-
ΣΣΠ
3(-)
1,44
-
Λευκά
3(1)


ΣΥΝΟΛΟ
209(264)Φιλολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
59(64)
42,14
4
ΔΑΠ
56(123)
40,00
2
ΕΑΑΚ
15(-)
10,71
1
ΑΡΕΝ
4(17)
2,86
-
ΠΑΣΠ
39(144)
2,14
-
ΣΣΠ
2(4)
1,43
-
Λευκά
1(5)


ΣΥΝΟΛΟ
140(357)
Χημικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
63(52)
56,76
4
ΑΡΕΝ
24(14)
21,63
2
ΔΑΠ
15(23)
9,01
1
ΣΣΠ
8(-)
3,60
-
ΕΑΑΚ
4(2)
1,80
-
Λευκά
2(3)


ΣΥΝΟΛΟ
111(94)
Χαλκίδα

ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
457(505)
70,63
5
ΠΑΣΠ
137(132)
21,17
1
ΠΚΣ
46(52)
7,11
1
ΣΣΠ
3(1)
0,46
-
Λευκά
4(9)


ΣΥΝΟΛΟ
647(706)