Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΣΣΠ
*Σε παρένθεση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2015

Αθήνα 

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΑΣΠ
549(465)
55.56
             6
ΠΚΣ
160(257)
16.19
             2
ΔΑΠ
140(179)
14.17
             2
Ναυπηγοί (ανεξάρτητοι)
59(73)
5.97
             1
ΕΑΑΚ
21(38)
2.12
-
Αγ. Κινήσεις
5(-)
0.5
-
Πορεία
5(-)
0.5
-
Bloco
5(-)
0.5
-
ΣΣΠ
3(3)
0.3
-
Λευκά
6(8)


ΣΥΝΟΛΟ
988(1050)Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΑΣΠ
129 (136)
41,28
4
ΕΑΑΚ
108(141)
34,73
3
ΠΚΣ
55(58)
17,68
2
ΣΣΠ
5(5)
1,61
-
Bloco
5(-)
1,61

ΑΡΕΝ
-(14)
-
-
Λευκά
9(10)
2,89

ΣΥΝΟΛΟ
311 (364)


 Μαθηματικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
195 (194)
39,47
4
ΠΚΣ
144(187)
29,15
3
ΕΑΑΚ
131(145)
26,52
2
Αγ. Κινησεις
7(10)
1,42
-
Bloco
6(-)
1,21
-
ΣΣΠ
3(-)
0,61
-
ΑΡΕΝ
-(50)
-
-
Λευκά
8(17)
1,62

ΣΥΝΟΛΟ
494 (603)
Θεσσαλονίκη

Πληροφορική

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΣΣΠ
31(46)
62
4
ΠΚΣ
10(20)
20
2
ΔΑΠ
6(8)
12
1
ΕΑΑΚ
2(8)
4
-
Λευκά
1(4)


ΣΥΝΟΛΟ
50(86)Φυσικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
65(73)
38,69
3
ΣΣΠ
29(41)
17,26
2
ΔΑΠ
28(44)
16,67
2
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ
27(31)
16,07
1
Αγ.Κινησεις
16 (17)
9,52

ΑΦΠ(ΠΑΣΠ)
-(28)
-

ΑΡΕΝ
-(16)
-

Λευκα
3(6)
1,79

ΣΥΝΟΛΟ
168(256)
Χημικοί-Μηχανικοί

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
81(72)
56,64
5
ΣΣΠ
22 (19)
15,38
2
ΕΑΑΚ
18(-)
12,59
1
ΠΚΣ
16(21)
11,19
1
ΑποΧημ
-(45)


Λευκά
6(9)
4,20
-
ΣΥΝΟΛΟ
143(166)

-

Ιστορικό-Αρχαιολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
154(152)
48,13
5
EAAK-ΑΡΕΝ
74(82)
23,12
3
ΠΚΣ
73(66)
22,81
3
ΕΑΑΚ
8(-)
2,5
-
ΣΣΠ
5(-)
1,56
-
ΑΡΕΝ
-(20)
-
-
Αγ.Κινήσεις
-(9)
-

Λευκά
6 (6)
1,88
-
ΣΥΝΟΛΟ
320(335)

-

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
1546(1613)
70,05
            8
ΠΚΣ
204 (220)
9,24
            1
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ
189(264)
8,56
            1
ΠΑΣΠ
175(321)
7,93
            1
Bloco
29(-)
1,31
             -
ΣΣΠ
15(24)
0,68
-
Λευκα
49(53)
2,22

ΣΥΝΟΛΟ
2207(2625)Αλεξανδρούπολη

Ιατρική

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
106(147)
34,75
             3
ΕΑΑΚ
66(85)
21,64
             2
ΠΚΣ
60(53)
19,67
             2
Αλλα Δεξιά
47(-)
15,41
             2
ΣΣΠ
8(13)
2,62
-
Αγ. Κινήσεις
5(8)
1,64
-
Λευκα
13(10)
4,26

ΣΥΝΟΛΟ
305(316)Ιωάννινα

Ιστορικό - Αρχαιολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
69(83)
33,99
              3
ΔΑΠ
56 (46)
27,59
              2
ΠΑΣΠ
34 (123)
16,75
              2
ΣΣΠ
20 (13)
         9,85
              1
ΕΑΑΚ
12 (22)
5,91
1
Αγ. Κινήσεις
8 (12)
3,94
-
Λευκά
4
1,97

ΣΥΝΟΛΟ
203 (303)Μαθηματικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
90 (122)
47,62
              4
ΠΚΣ
67 (58)
35,45
              3
Αγ. Κινήσεις
11 (15)
5,82
              -
ΣΣΠ
4 (3)
2,12
-
ΕΑΑΚ
4 (8)
2,12
-
Λευκά
13 (3)
6,88

ΣΥΝΟΛΟ
189 (209)Φιλολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
81 (56)
55,86
             4
ΠΚΣ
52(59)
35,86
             3
ΕΑΑΚ
6 (15)
4,14
              -
ΣΣΠ
1 (2)
0,69
-
ΑΡΕΝ
-(4)
-
-
ΠΑΣΠ
- (3)
-
-
Λευκά
1(5)


ΣΥΝΟΛΟ
145 (140)Ιατρική

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
200 (193)
43,96
             3
ΠΚΣ
126 (132)
27,69
             2
ΕΑΑΚ
59 (53)
12,97
             1
Αγ. κιν.
26 (38)
5,71
1
Άλλα δεξιά
24 (92)
5,27
-
ΣΣΠ
8 (-)
1,76
-
Λευκά
12 (12)
2,64

ΣΥΝΟΛΟ
450 (558)Φυσικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
60(78)
55,05
             5
ΑΓ.ΚΙΝ.
18 (25)
16,51
             2
ΔΑΠ
15(31)
13,76
             1
ΣΣΠ
13 (-)
11,01
1
ΕΑΑΚ
-(13)
-
-
ΠΑΣΠ
-(3)
-

Λευκά
4(3)
3,67

ΣΥΝΟΛΟ
109 (153)Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
29 (26)
34,52
              2
ΠΚΣ
26 (25)
30,95
              2
ΕΑΑΚ
24 (44)
28,57
              2
ΣΣΠ
5 (-)
5,95
1
Λευκά
0(2)
0

ΣΥΝΟΛΟ
84 (97)
ΠΤΕΤ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
14 (36)
50
             4
ΕΑΑΚ
5(-)
17,86
             1
ΑΓ.ΚΙΝ
4(-)
14,29
1
ΣΣΠ
3(-)
10,71
1
ΔΑΠ
-  (27)
-

ΠΑΣΠ
-(1)
-

Λευκά
2(1)
7,14

ΣΥΝΟΛΟ
28(65)

Νηπιαγωγών

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
33 (36)
56.9
4
ΔΑΠ
18()
31.03
2
ΕΑΑΚ
4()
6.90
1
ΣΣΠ
2()
3.45
-
ΠΑΣΠ
1()
1.72

Λευκά
0()


ΣΥΝΟΛΟ
58(66)Μηχανικών Η/Υ
Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
75 (90)
48.08
5
ΠΚΣ
56 (56)
35,90
3
ΕΑΑΚ
20 (31)
12,82
1
ΣΣΠ
4 (-)
2,56
-
Λευκά
1(7)
0,64

ΣΥΝΟΛΟ
156Χαλκίδα
ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
402
70,05

ΠΑΣΠ
110
19,29

ΠΚΣ
42
7,35

ΣΣΠ
4(3)
0,70

ΛΕΥΚΑ
13
2,27

ΣΥΝΟΛΟ
571