Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Σχολές που κατεβάζει ψηφοδέλτια η ΣΣΠ στις φοιτητικές εκλογές

Αθήνα:

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Χημικοί μηχανικοίΑλεξανδρούπολη:

Ιατρική


Ιωάννινα:

Ιστορικό - Αρχαιολογικό

Μαθηματικό

Φιλολογία

Χημικό


Θεσσαλονίκη:

Αγγλική Φιλολογία

Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Μαθηματικό

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πληροφορική

Φυσικό

Χημικοί Μηχανικοί


Χαλκίδα:

ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας

Δράμα:

ΤΕΙ Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών