Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΙ Αθήνας: συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα. Αποτέλεσμα γενικής συνέλευσης ΣΕΥΠ 11/12/17

Πλαίσιο Πρωτοβουλίας ενάντια στην συγχώνευση 214
πλαίσιο αντικαταληψη 183
πλαίσιο ΜΑΣ 100
λευκά 11