Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Σχολές που κατεβάζει ψηφοδέλτια η ΣΣΠ στις φοιτητικές εκλογές

Αθήνα:

 Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ
 Μαθηματικό ΕΚΠΑ
 ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας
 ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Θεσ/νίκη:

Φυσικό ΑΠΘ
Πληροφορική ΑΠΘ
Ιστορικό-Αρχαιολογικό ΑΠΘ
Φιλολογικό ΑΠΘ
Φιλοσοφικό-Παιδαγωγικό ΑΠΘ
Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
Εφαρμοσμένη Πληροφορική Παμάκ
ΒΣΑΣ Παμάκ
Οικονομικό Παμάκ
ΣΔΟ ΤΕΙΘ
ΣΕΥΠ ΤΕΙΘ

Γιάννενα:

Φυσικό ΠΙ
Φιλολογία ΠΙ
Μαθηματικό ΠΙ
Μηχ. Η/Υ ΠΙ
ΜΕΥ ΠΙ
Ιατρική  ΠΙ
Ιστορικό ΠΙ
Χημικό ΠΙ
ΦΠΨ ΠΙ
ΠΤΝ ΠΙ
Οικονομικό ΠΙ
ΠΤΕΤ ΠΙ

Ξάνθη:

Πολυτεχνείο Ξάνθης

Χαλκίδα:

ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας