Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών 2017


*Σε παρένθεση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2016
Αθήνα 

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΑΣΠ
686 (549)
65,52
7
ΠΚΣ
159 (140)
15,19
2
ΔΑΠ
149 (160)
14,23
2
ΕΑΑΚ
20 (21)
1,91
-
Πορεία
11 (5)
1,05
-
Bloco
7 (5)
0,67
-
Αγ. Κινήσεις
6 (5)
0,57
-
ΣΣΠ
4 (3)
0,38
-
Λευκά
5 (6)
0,48

ΣΥΝΟΛΟ
1098 (988)ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΑΣΠ
351(264)
35,01
4
ΠΚΣ
301(340)
30,01
3
ΔΑΠ
260(172)
25,92
3
ΕΑΑΚ
42(37)
4,16
1
ΑΣΕΥΠ
(ανεξάρτητοι)
24

-
ΣΣΠ
9(-)
0,90
-
Λευκά
16(8)
1,6

ΣΥΝΟΛΟ
1035 (910)Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΑΣΠ
97 (129)
42,73
4
ΕΑΑΚ
78(108)
34,36
3
ΠΚΣ
34(55)
14,98
1
ΣΣΠ
12(5)
5,29
1
Bloco
1(5)
0,44

Λευκά
5(9)
2,20

ΣΥΝΟΛΟ
235 (320)Μαθηματικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
139 (144)
34,84
4
ΔΑΠ
 128 (195)
32,07
4
ΕΑΑΚ
115 (131)
28,82
3
ΣΣΠ
5 (3)
1,26
-
ΠΟΡΕΙΑ
5 (-)
1,26
-
Bloco
3 (6)
0,75
-
Λευκά
4 (8)
1

ΣΥΝΟΛΟ
413 (503)

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΣΣΠ
30(31)
56,60
4
ΠΚΣ
13(10)
24,53
2
ΔΑΠ
4(6)
7,55
1
ΕΑΑΚ
3(2)
5,66
-
Λευκά
3(1)
5,66

ΣΥΝΟΛΟ
56(51)Φυσικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
55(65)
30,56
3
ΕΑΑΚ
42(27)
23,33
2
ΣΣΠ
35(29)
19,44
2
ΔΑΠ
33(28)
18,33
2
Αγ.Κινησεις
12(16)
6,67

Λευκα
3(6)
1,67

ΣΥΝΟΛΟ
192(180)


Χημικοί-Μηχανικοί

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
82(81)
65,08
6
ΣΣΠ
17(22)
13,49
1
ΕΑΑΚ
13(12)
10,32
1
ΠΚΣ
12(16)
9,52
1
Λευκά
2(6)
1,59
-
ΣΥΝΟΛΟ
135(143)

-

Ιστορικό-Αρχαιολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
142(154)
42,50
5
ΠΚΣ
78(73)
23,35
3
EAAK-ΑΡΕΝ
75(74)
22,46
2
ΕΑΑΚ
23(8)
6,89
1
ΣΣΠ
5(5)
1,50
-
ΠΑΣΠ
3
0,90

Bloco
2
0,60

Λευκά
6 (6)
1,80
-
ΣΥΝΟΛΟ
343(329)

-

Φιλολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
EAAK
96(81)
43,44

ΔΑΠ
59(103)
26,70

ΠΚΣ
55(76)
24,89

ΠΑΣΠ
3(-)
1,36

ΣΣΠ
2(-)
0,90

Λευκά
6 (6)
2,71

ΣΥΝΟΛΟ
226(282)
Φιλοσοφικό - Παιδαγωγικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
57 (89)
47,11

ΠΚΣ
 40(45)
33,06

ΕΑΑΚ
16 (4)
13,22

ΣΣΠ
4 (-)
3,31

ΠΑΣΠ
2 (1)
1,65
-
Λευκά
2 (2)
1,65
-
ΣΥΝΟΛΟ
122 (153)

-

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
1410(1546)
72,09
            8
ΠΚΣ
234 (204)
11,96
            1
ΕΑΑΚ
141(189)
7,21
            1
ΠΑΣΠ
125(175)
6,39
            1
Bloco
15(29)
0,77
             -
ΣΣΠ
11(15)
0,56
-
Λευκα
20(49)
1,02

ΣΥΝΟΛΟ
2002(2272)ΣΕΥΠ ΤΕΙ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
 ΔΑΠ
451
87,23

ΠΚΣ
21
4,06

Bloco
17
3,29

ΠΑΣΠ
11
2,13

ΕΑΑΚ
6
1,16
-
ΣΣΠ
5
0,97
-
Λευκά
6
1,16
-
ΣΥΝΟΛΟ
526

-Αλεξανδρούπολη

Ιατρική

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
104(106)
41,27
4
ΕΑΑΚ
56(66)
22,22
2
ΠΚΣ
50(60)
19,84
2
Αγ. Κινήσεις
14(5)
5,56
1
ΣΣΠ
9(8)
3,57
-
Λευκα
19(13)
7,54

ΣΥΝΟΛΟ
275(313)Ιωάννινα

Ιστορικό - Αρχαιολογικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
79(56)
45,14

ΠΚΣ
61(69)
34,86

ΣΣΠ
9(20)
5,14
1
ΠΟΡΕΙΑ
8(-)
4,57

Αγ. Κινήσεις
6(8)
3,43
-
Bloco
5(-)
2,86

ΕΑΑΚ
4(12)
2,29

Λευκά
3
1,71

ΣΥΝΟΛΟ
187 (213)Μαθηματικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
88 (90)
51,16
              4
ΠΚΣ
64 (67)
37,21
              3
ΣΣΠ
7 (4)
4,07
           -
Αγ. Κινήσεις
7 (11)
4,07
-
ΑΡ.ΕΝ. 
6
3,49

Λευκά
-
-

ΣΥΝΟΛΟ
174 (185)

ΦΠΨ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
115 (99)
73,72

ΕΑΑΚ
18(24)
11,54

ΠΚΣ
17 (14)
10,90
-
ΣΣΠ
3 (-)
1,92
-
ΑΡΕΝ
2(-)
1,28
-
Λευκά
1(1)
0,64

ΣΥΝΟΛΟ
164 (145)Ιατρική

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
210(200)
41,18
3
ΠΚΣ
163(126)
31,96
2
ΕΑΑΚ
61(59)
11,96
1
Αγ. κιν.
34(26)
6,67
1
Εναλλακτικοί
(Ανεξάρτητοι)
17 (24)
3,33
-
ΣΣΠ
14 (8)
2,75
-
Λευκά
11 (12)
2,16

ΣΥΝΟΛΟ
530 (469)Φυσικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
65(60)
41,40
            
Α.Φ.Ι. (Ανεξάρτητοι)
47(-)
29,94

ΔΑΠ
16(15)
10,19
            
ΑΓ.ΚΙΝ.
15(18)
9,55
            
ΣΣΠ
9(13)
5,73

Λευκά
5(4)
3,19

ΣΥΝΟΛΟ
171(115)Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
64(29)
48,48
             
ΠΚΣ
35(26)
26,52
             
ΕΑΑΚ
23(24)
17,42
             
Αγ. Κινήσεις
6(-)
4,55

ΣΣΠ
3(5)
2,27

Λευκά
1(-)


ΣΥΝΟΛΟ
139 (92)
ΠΤΕΤ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
24 (14)
66,67
5
ΕΑΑΚ
7(-)
19,44
1
ΣΣΠ
4(3)
11,11
1
Λευκά
1(2)
2,78

ΣΥΝΟΛΟ
37(33)
Νηπιαγωγών

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
31(33)
52,54
4
ΔΑΠ
20(18)
33.90
2
ΣΣΠ
7(2)
11,86
1
Λευκά
1(-)
1,70

ΣΥΝΟΛΟ
60(58)


Μηχανικών Η/Υ

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
98(75)
56,32

ΠΚΣ
59(56)
33,91

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ
14(20)
8,05

ΣΣΠ
3(4)
1,72

Λευκά
-(1)
-

ΣΥΝΟΛΟ
183(164)Χημικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΠΚΣ
61(57)
45,52
4
ΔΑΠ
51(32)
38,06
4
ΣΣΠ
13(-)
9,70
1
ΕΑΑΚ
5(16)
3,73

Λευκά
4(3)
2,99
-
ΣΥΝΟΛΟ
145(114)

-

Οικονομικό

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
128(110)
80,50
6
Αγ.Κινήσεις
12(11)
7,55
1
ΠΚΣ
11(18)
6,92

ΠΟΡΕΙΑ
5(-)
3,14
-
ΣΣΠ
2(-)
1,26
-
ΕΑΑΚ
1(4)
0,63
-
Λευκά
-(2)

-
ΣΥΝΟΛΟ
160(158)

-

Χαλκίδα

ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας

Παράταξη
Ψήφοι
%
Έδρες
ΔΑΠ
207(402)
71,88

ΠΚΣ
37(42)
12,85

ΠΑΣΠ
36(110)
12,50

ΣΣΠ
2(4)
0,69

ΛΕΥΚΑ
6(13)
2,08

ΣΥΝΟΛΟ
298(603)