Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Σχολές που κατεβάζει ψηφοδέλτια η ΣΣΠ στις φοιτητικές εκλογές.

Αθήνα:
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας
Χημικοί μηχανικοί ΕΜΠ
Μαθηματικό ΕΚΠΑ
ΣΕΥΠ ΤΕΙ

Θεσσαλονίκη:
Πληροφορική ΑΠΘ
Φυσικό ΑΠΘ
Χημικοί Μηχανικοί ΑΠΘ
Εφ.Πληροφορική ΠΑΜΑΚ
ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ
Οικονομικών Επιστημών ΠΑΜΑΚ
Ιστορικό-Αρχαιολογικό
Φιλοσοφικό-Παιδαγωγικό
ΤΕΙ ΣΕΥΠ

Ιωάννινα:
Ιστορικό-Αρχαιολογικό
ΦΠΨ
ΠΤΝ
Μαθηματικό
Φυσικό
Οικονομικό
Χημικό
Πληροφορική
ΜΕΥ
Ιατρική
Πτετ

Αλεξανδρούπολη:
Ιατρική

Χαλκίδα:
ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας