Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σ.Φ Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ


Ψηφοφορία:

 Πλαίσιο ΣΣΠ:14
Πλάισιο ΔΑΠ:9
Πλαίσιο ΕΑΑΚ:6
Πλαίσιο ΠΚΣ:2
ΛΕΥΚΑ:11