Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΣΠ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΘ